Als je Coded Club kent of de afgelopen weken hebt gevolgd via bijvoorbeeld onze sociale media, heb je het vast al weleens voorbij zien komen, de term: gamification (in het Nederlands ook wel gamificatie). Gamification is het ‘buzzword-imago’ ontgroeid en de afgelopen jaren volwassen worden. Maar wat is gamification, waar kan het worden ingezet, hoe en met welk doel? In deze blog geven we je een kort overzicht.
Wat is Gamification
Vanaf eind 2010 maakte gamification een opmars toen het idee ontstond om spelelementen en spelontwerpen te gebruiken in niet-game-contexten om verschillende doelen te bereiken en tegelijkertijd de betrokkenheid en motivatie van gebruikers/spelers te vergroten. Het idee achter gamification is om gebruik te maken van verschillende bewezen spelelementen van games om gewenst gedrag bij individuen aan te moedigen, of dat nu klanten, medewerkers, studenten of kinderen zijn.
Online en offline gamification
Bij gamification denken we al gauw aan online. Wellicht ken je ‘m nog: Pokémon GO (2016). Het spel maakt gebruik van augmented reality en gps om animaties te projecteren op beelden van de camera van een smartphone. In het spel moeten spelers virtuele Pokémon zoeken, ze vangen en daarna trainen. De virtuele Pokémon kunnen gevonden worden op veel plekken in de echte wereld. Pokémon kon hiermee als bedrijf een volledige nieuwe generatie aan zich binden, maar het bood ook commerciële openingen voor retail en horeca waar onder meer HEMA slim op inspeelde (“Pokémons gespot in of bij een HEMA filiaal? Doe mee aan de winactie!”).
Of de app Forest, die stimuleert gebruikers minstens 30 minuten hun telefoon niet te ontgrendelen. Als dit lukt, plant de app een boom. Om de interesse van de gebruiker vast te houden, zijn er items te ontgrendelen voor wie het langer volhoudt.
Misschien wel de simpelste vorm van offline gamification - en lang voordat de term überhaupt werd gebruikt al een begrip in De Efteling - is Holle Bolle Gijs. Holle Bolle Gijs stimuleert (voornamelijk) kinderen om hun afval netjes in de prullenbak te gooien. ‘Papier hier.’ Gooi je afval in zijn mond, dan word je direct vriendelijk beloond: ‘Dank u wel.’ Simpel en effectief.
Waar kan gamification worden ingezet
Gamification is niet alleen maar een spel. Gamification gaat over het stimuleren van (bedrijfs)doelstellingen en het motiveren van mensen. Het is gebaseerd op het idee dat de mens een competitief wezen is, maar ook een wezen is dat van spelen houdt. En niet alleen als kind. De Nederlandse historicus en antropoloog Johan Huizinga (1872 - 1945) ging zelfs zo ver dat hij onze soort 'homo ludens' ('de spelende man') noemde, en suggereerde dat spelen een essentiële rol is bij het ontstaan van de menselijke cultuur.
Hoe kunnen bedrijven en instellingen daar gebruik van maken in de vorm van gamification? Op vele manieren! Vanuit Coded Club zijn we vooral bezig met gamification voor de volgende doeleinden:
Maatschappelijke thema’s zoals gender, inclusiviteit, circulariteit, gezonde voeding en bewustwording onder de aandacht brengen in overheid, bedrijfsleven en onderwijs.
Arbeidsmarktcommunicatie en on boarding. Gamification kan worden ingezet bij bijvoorbeeld welkomsdagen voor nieuwe medewerkers of kennismakingsdagen. Denk aan studenten die worden uitgenodigd bij een bedrijf.
Interesse wekken voor een bepaalde sector. Voorbeelden zijn de technische sector, de zorgsector, de ICT sector en het onderwijs: zij hebben jaarlijks te maken met een tekort en proberen daarom scholieren (basisonderwijs en middelbare school) te interesseren voor hun sector.
Marketingdoeleinden. Gamification kan bedrijven helpen hun verhaal te vertellen aan klanten. Denk aan klantendagen, beurzen, etc.
“We moeten iets met gamification?”
Gamification is hip en dus denken veel bedrijven “daar moeten we er iets mee’. Echter is gamification een communicatiemiddel dat moet passen bij hetgeen een bedrijf of instelling wil bereiken en aansluiten bij de doelgroep die ze willen aanspreken. Juist in het geval van gamification moet je deze doelgroep goed kennen, omdat in game theorieën ieder ‘spelerstype’ op een andere manier te overtuigen is.
Coded Club zorgt er altijd voor dat er concrete doelen zijn: wat willen we bereiken? We brengen tevens de doelgroep in kaart en bespreken het gewenste gedrag. Wat moet er gebeuren of veranderen? We bepalen waarmee we de spelers kunnen verleiden. Vanuit daar starten we met het spelontwerp en bepalen we de spelelementen.
Meer over gamification
Heeft jouw bedrijf Gamification al weleens ingezet en wat zijn je ervaringen? 
Kijk hier eens voor bedrijven die, mede door Coded Club, gamification succesvol hebben gebruikt.

You may also like

Back to Top