We kunnen ons geen leven meer voorstellen zonder computers. In ons werk, op school en ook in de rest van ons leven speelt de computer een essentiële rol. De Creatieve Code is een platform voor creatieve lessen voor kinderen 10 tot 12 jaar op het gebied van kunst en technologie met lesbrieven, video’s, leerlijnen en kunstenaarsworkshops voor in de klas. Met dit platform begrijpen leerlingen beter hoe een computer ‘kijkt’, ‘denkt’ en ‘praat’ en krijgen ze handvatten om na te denken over de invloed van technologie op hoe we communiceren, consumeren en creëren.

Wij ontwikkelden daar de Creatieve Coded Game bij waarin de belangrijkste elementen uit De Creatieve Code spelenderwijs aan het bod komen. Denk daarbij aan gezichtsherkenning, QR-codes en algoritme.

In collaboration with Exactitudes and Facial Action Coding System


You may also like